Belgian Stag Owners Club

Welkom op de website van Belgian Stag Owners Club

Beste website bezoeker,

Via deze weg willen wij u laten proeven van onze fascinerende hobby “de Triumph Stag”. Wij zijn een steeds groeiende club waarbij de hoofdrol volledig weggelegd is aan onze Stag’s. De wagen is voor onze leden dan ook hun oogappel.

Met gemiddeld 6 goed georganiseerde ritten per jaar, zijn wij dan ook actief bezig met onze wagens, en steeds samen met andere clubgenoten.

Deze website geeft u een idee aan de hand van historiek en foto’s hoe onze club zich profileert in de oldtimerwereld. U bent steeds welkom op onze site, maar natuurlijk verwelkomen wij u graag op één van onze ritten.

Bedankt voor het bezoek aan onze website

Het BSOC bestuur


Rittenkalender - 2022

Met zijn allen moeten we het corona virus inperken. De overheid geeft daartoe instructies/richtlijnen die wijzigen naargelang de ernst van de situatie. In die kontekst zal het bestuur voor elke rit, nagaan of ze mag doorgaan en zo ja, onder welke condities om het corona-veilig te doen. Alle updates worden hieronder toegevoegd.

Inschrijven voor ritten is voorbehouden aan BSOC leden, Stag rijders.

Onder voorbehoud - ziehier de voorlopige agenda voor 2022 :

  • Club receptie (einde maart ?) of vervangend evenement later op het seizoen
  • Lenterit in mei (Marc en Rudi)
  • Zomerrit regio Ronse (Bernadette en Serge)
  • Kempenrit met bezoek Isotopolis (Rudy Raeymaekers) - timing is ook afhankelijk van de vernieuwingswerken bij Isotopolis
  • Herfstrit