Belgian Stag Owners Club

Welkom op de website van Belgian Stag Owners Club

Beste website bezoeker,

Via deze weg willen wij u laten proeven van onze fascinerende hobby “de Triumph Stag”. Wij zijn een steeds groeiende club waarbij de hoofdrol volledig weggelegd is aan onze Stag’s. De wagen is voor onze leden dan ook hun oogappel.

Met gemiddeld 6 goed georganiseerde ritten per jaar, zijn wij dan ook actief bezig met onze wagens, en steeds samen met andere clubgenoten.

Deze website geeft u een idee aan de hand van historiek en foto’s hoe onze club zich profileert in de oldtimerwereld. U bent steeds welkom op onze site, maar natuurlijk verwelkomen wij u graag op één van onze ritten.

Bedankt voor het bezoek aan onze website

Het BSOC bestuur


Rittenkalender

De overheid heeft maatregelen genomen om de impact van het Corona virus in te perken. Een daarvan is dat er in de nabije toekomst geen recreatieve ritten mogen doorgaan. Daardoor kunnen de evenementen  tot in juni geïmpacteerd zijn. Onze rittenkalender hieronder is geactualiseerd met de info waarover we reeds beschikken.

Inschrijven voor ritten is voorbehouden aan BSOC leden, Stag rijders (mits kleine bijdrage).

  • 14/06/2020 : 50 jaar Stag -> Uitgesteld naar latere datum wegens Corona crisis
  • 21/06/2020 : British Autojumble Waalwijk -> Uitgesteld naar latere datum wegens Corona crisis
  • 23/08/2020 : Vlaamse Ardennen door Bernadette en Serge
  • 12/09/2020 : Kempenrit door Rudy Raeymaekers -> Rit uitgesteld naar volgend seizoen wegens Corona
  • 18/10/2020 : Herfstrit door César Van Geyte