Belgian Stag Owners Club

Welkom op de website van Belgian Stag Owners Club

Beste website bezoeker,

Via deze weg willen wij u laten proeven van onze fascinerende hobby “de Triumph Stag”. Wij zijn een steeds groeiende club waarbij de hoofdrol volledig weggelegd is aan onze Stag’s. De wagen is voor onze leden dan ook hun oogappel.

Met gemiddeld 6 goed georganiseerde ritten per jaar, zijn wij dan ook actief bezig met onze wagens, en steeds samen met andere clubgenoten.

Deze website geeft u een idee aan de hand van historiek en foto’s hoe onze club zich profileert in de oldtimerwereld. U bent steeds welkom op onze site, maar natuurlijk verwelkomen wij u graag op één van onze ritten.

Bedankt voor het bezoek aan onze website

Het BSOC bestuur


Rittenkalender 

Inschrijven voor ritten is voorbehouden aan BSOC leden, Stag rijders.

Ziehier de agenda voor 2022 :

  • Nationale meeting op zaterdag 27 augustus : rit in de Westhoek door Kurt en Caroline Vannieuwenhuyze. Inschrijven kan met deze link.
  • Herfstrit op 9 oktober : rit in Zeeland door Johan en Ann Jacoby. Inschrijven kan met deze link.

Agenda 2023 :

  • Nieuwjaarsreceptie : info volgt
  • ESM 2023 van 12 - 14 mei : de European Stag Meeting wordt ditmaal georganiseerd door SOC, de Engelse Stag Club. Meer informatie kan je hier vinden. De inschrijvingen zijn al gestart en lopen tot 9 november 2022. Snel boeken bij SOC is de boodschap ! Geïnteresseerden : gelieve ook het BSOC-bestuur te verwittigen zodat we er een gezamenlijke uitstap van kunenn maken.