Belgian Stag Owners Club

Algemene Informatie

Clubadres:

Belgian Stag Owners Club
Peeterstraat,  84
B 2830   -   Tisselt
België

Aantal Leden:   +/- 60

Lidgeld:   € 40,00  per jaar.

Clubblad:  verschijnt telkens begin van het voorjaar en najaar.

Web-adres:  http://www.bsoc.be

E-mail:  belgian.stag.owners.club [at] gmail.com

Bankrekening nr: 
IBAN:  BE75 9730 7457 5351
BIC:  ARSPBE22

Wat hebben wij te bieden:

  • enkele mooie toeristische ritten per jaar
  • een clubblad omtrent de Triumph Stag en het clubgebeuren
  • een kring van mensen met dezelfde interesse
  • een gezellige sfeer

Oldtimerverzekering:  Onze Club is aangesloten bij de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen, onder het lidnummer 234. Zodoende kunnen wij onze leden een voordelige oldtimerverzekering aanbieden, en dit zolang ze effectief betalend lid zijn. Alle informatie hierover vindt u op www.bfov.be.  Een inschrijvingsformulier voor deze verzekering is te verkrijgen op het clubadres.

Hoe word ik lid:  Geef ons een seintje via het contactadres, wij bezorgen u dan een inschrijfformulier dat je ingevuld aan ons terugbezorgd. Stort dan ook € 40,00 op onze bankrekening met vermelding van uw naam /nieuw lid. Na ontvangst van de betaling bent u officieel lid van de Belgian Stag Owners Club, en ontvangt u uw lidkaart met lidnummer en het clubblad.