Belgian Stag Owners Club

Het Bestuur

Het bestuur vergadert om de drie maanden en zeker vóór het verschijnen van het clubblad.

De werking van de club wordt dan besproken, de financiën toegelicht, wie organiseert een rit, wat komt er in het clubblad, enz...

Kort samengevat: er wordt voor gezorgd dat de BSOC een levende club blijft.

Degenen die zich hier voor inzetten zijn:

Voorzitter & Secretariaat: Rudi  MICHIELS  2830 - Tisselt
Penningmeester: Alexandre BONNYNS 1180 - Brussel
Bestuurslid:    
Technisch Adviseur a.i. Marc CASSIMAN 2610 - Wilrijk
Verantwoordelijke Clubblad: Marc CASSIMAN 9200 - Dendermonde
Evenementen Coördinator: Kurt VANNIEUWENHUYZE 8900 - Ieper
Webmaster a.i. Rudi MICHIELS 2830 - Tisselt